Thị trường tài chính là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Trái phiếu cố định Trái phiếu công ty Trái phiếu nhà nước Trái phiếu địa phương Định giá trái phiếu Trái phiếu lãi suất cao, Cổ phiếu Cổ phiếu ưu tiên Cổ phiếu thường Cổ phiếu ký danh Cổ phiếu bầu Giao dịch chứng khoán, Chứng khoán hóa Chứng khoán hỗn hợp Phái sinh tín dụng Thị trường tương lai, Tỷ giá hối đoái Tiền tệ, Thị trường giao ngay Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng hoán đổi Quyền chọn mua/bán, Thị trường tiền tệ Thị trường tái bảo hiểm Thị trường hàng hóa Thị trường bất động sản.

Tiếng Anh:

Tiếng Nhật:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm