Thí nghiệm hay lối thoát ?

(DĐDN) – Tuy cầm quyền lần thứ 2 ở Nhật Bản mới chỉ được nửa năm, thủ tướng Shinzo Abe đã chứng tỏ khác biệt cơ bản so với lần trước cả về nội dung chính sách lẫn phong cách cầm quyền.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm