Thế giới lên án Triều Tiên thử hạt nhân lần ba

Vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm