Thanh tra quản lý thị trường vàng của NHNN

(DĐDN) – Ngày 22/4, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra số 846/QĐ-TTCP ngày 16/4/2013, Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh vàng, huy động và cho vay vốn bằng vàng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm