Thanh khoản dồi dào, ngân hàng lo cho vay

Trưởng phòng giao dịch của một Ngân hàng TMCP lớn cho biết, thực tế, có không ít khách hàng nắm nhiều bất động sản, nhưng trong bối cảnh thị trường “down” liên tục như hiện nay khiến ngân hàng không dám nhận tài sản đảm bảo này.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm