Thách thức và xu hướng

(DĐDN) – Cuộc khủng hoảng tài chính ở nhiều nơi trên thế giới từ vài năm nay đã tác động rất trực tiếp và mạnh mẽ tới các phương tiện thông tin và truyền thông nói chung và tới báo chí nói riêng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm