Thách thức lớn cho xuất khẩu năm 2013

Tiếp tục đưa ra kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu năm 2013 là 10% so với năm ngoái, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng, thách thức cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ngày càng lớn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm