Tập đoàn Xuân Thành nhận gói tín dụng 2.000 tỷ từ BIDV

Gói tín dụng này được dành cho việc hoàn thiện Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ (Quảng Nam), dự kiến đi vào hoạt động tháng 6/2013 với công suất 3.300 tấn clynker/ngày.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm