Tăng trưởng tín dụng (Credit Growth) của Việt Nam từ năm 2008 – 2011

CFOViet.com :: Tăng trưởng tín dụng là gì?
Nếu tổng dư nợ tín dụng năm ngoái là 100 tỷ đồng, và đến thời điểm hiện tại là 120 tỷ đồng (tăng thêm 20 tỷ), thì tăng trưởng tín dụng là 20%.
Tăng trưởng tín dụng là tỉ lệ(%) gia tăng lượng tiền cho cá nhân hoặc tổ chức vay, của năm này so với năm trước đó.
[Image]
Lạm phát và tăng trưởng tín dụng của Việt Nam năm 2008 ~ 2011
Sources: Country authority; and IMF staff calculations
Trong 8 năm qua Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng tín dụng cao nhất trên thế giới, trung bình 33%/năm. Nếu tính lũy kế thì đầu 2003 tổng tín dụng là 1 đồng thì cuối 2010 tổng tín dụng là 9,6 đồng, tăng gần 10 lần, một mức tăng cực kỳ cao. Đó là nguyên nhân vì sao bất ổ vĩ mô tăng cao, lạm phát tăng cao so với tất cả các bạn hàng của chúng ta, những nước cũng chịu tác động bên ngoài gần giống như Việt Nam, và nền kinh tế của họ cũng rất mở.
Thuật ngữ tài chính:
Tăng Trưởng Tín Dụng (Credit Growth :: 信用成長率(資金貸出成長率))

★Đăng ký nhận thông tin mới nhất qua Email :

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm