Tăng trưởng các thị trường mới nổi trong tháng 4 chậm lại

(DĐDN) – Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi của ngân hàng HSBC đã giảm từ mức 52,5 điểm của tháng 3 xuống còn 51,3 điểm trong tháng 4.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm