Swaption là gì ? (Swap + Option = Swap quyền chọn)

CFOViet.com :: Swaption : là sự kết hợp giữa Swap (Hợp đồng hoán đổi) và Option (Quyền chọn), gọi là Swap quyền chọn, hay Hoán đổi quyền chọn.
Đây là dạng Option cho phép người mua có quyền tham gia một hợp đồng Swap được thực hiện tại một thời điểm xác định trong tương lai.
Thuật ngữ tài chính:
Hoán đổi quyền chọn = Swaption
= スワップション = スワップ(swap)とオプション(option)を組み合わせた造語

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm