Straddle, Strangle là gì ? Chiến lược phối hợp Options (Quyền chọn)

CFOViet.com :: Chiến lược phối hợp Options (Combination) 
Có 4 options cơ bản là Long Put, Long Call, Short Put, Short Call, và nếu kết hợp các Options này lại với nhau theo cặp thì sẽ tiếp tục tạo ra rất nhiều các phương án hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu 2 chiến lược tiêu biểu là Straddle và Strangle.

1. Straddle

Straddle là đồng thời mua (hoặc đồng thời bán) cả 2 hợp đồng Call Options và Put Options trên cùng một sản phẩm tài chính, cùng giá thực hiện (Strike Price) và ngày đáo hạn (Expiration Date).
Tránh nhầm lẫn: Straddle là cùng lúc Long cả Call lẫn Put của 1 loại cổ phiếu, hoặc Short cả Call lẫn Put, chứ không phải là Long & Short 1 cổ phiếu cùng lúc.

Chiến lược Long Straddle: Đồng thời mua cả 2 quyền Call và Put với cùng 1 giá thực hiện
Đến ngày đáo hạn nếu giá chứng khoán chỉ biến động với biên độ nhỏ, gần bằng với giá thực hiện (Strike Price), thì chiến lược này xem như thất bại, vì đã mất đến 2 loại phí Premium để mua quyền. Tuy nhiên, nếu giá dịch chuyển ra xa về hai phía thì sẽ thu được lợi nhuận đáng kể.
Vì vậy, Long Straddle sẽ rất có lợi khi nhà đầu tư cho rằng yếu tố rủi ro cao và thị trường có khả năng biến động theo cả 2 hướng, cụ thể là những thông tin (tích cực hay tiêu cực) sắp được công bố làm ảnh hưởng mạnh đến giá chứng khoán của doanh nghiệp.

Hình ảnh “Straddle” mang ý nghĩa “dạng chân” – một cách thức “đánh cá” trong lãnh vực thị trường cổ phần hàng hóa (commodity futures). Lĩnh vực này mang tính dã chiến, hỗn độn như chợ trời, và cũng có thể coi như một sòng bạc được chính quyền hợp thức hóa. Một người “place a straddle” là đánh cá kiểu “dạng chân” để giảm đi hoặc ngăn chặn phần bất trắc may rủi của thời thế, mà theo học thuyết tiến hóa thì họ được xem là những sinh vật đã bị lai hóa, vốn có tính thích ứng (adaptability) với các thay đổi của vạn vật, và vì thế khỏe mạnh và dẻo dai hơn những sinh vật không có trong mình tính thích ứng đó.

2. Strangle

Cũng tương tự như Straddle là đồng thời mua (hoặc đồng thời bán) một call option và một put option cùng ngày đáo hạn, nhưng khác nhau ở giá thực hiện (Strike Price).

Chiến lược Long Strangle: Đồng thời mua Call và Put với giá thực hiện (Strike Price) của Put Option X1 thấp hơn giá thực hiện của Call Option X2.
Tương tự với Long Straddle, đến thời điểm đáo hạn nếu giá càng mở rộng ra 2 hướng thì càng có lợi, chỉ khác ở chỗ: nếu giá nằm trong phạm vi đường ngang (giữa X1, X2) thì thua lỗ, và nằm ngoài phạm vi này thì lãi, nghĩa là phạm vi thua lỗ rộng hơn so với Long Straddle.

Nhìn chung ở cả 2 trường hợp trên, nếu giá tại thời điểm đáo hạn nằm ngay đỉnh chóp của đồ thị, thì kết quả là thua lỗ, và ngược lại.

Tham khảo thêm:

http://www.scribd.com/doc/44587697/C13
http://archive.vietstock.vn/forums/t/16335.aspx


Thuật ngữ tài chính:
Quyền chọn, Options,
Long Strangle ストラングルの買い
Short Straddle ストラドルの売り

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm