Standard Chartered và ADB hợp tác hỗ trợ tài chính vi mô khắp châu Á

(DĐDN) Sự hợp tác rộng khắp khu vực này nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ tài chính cho những người nghèo ở các nước thành viên đang phát triển của ADB (hay gọi tắt là DMC).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm