“Soi” bức tranh nợ công

(DĐDN) – “Nới trần nợ công một chút để có thể huy động thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế vượt qua lúc khó khăn này” là dự định mà Chính phủ sẽ đề xuất tại Kỳ họp Quốc hội tháng 5/2013. Đây có thể là liều thuốc tăng lực cho nền kinh tế?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm