Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) là gì ?

CFOViet.com :: Số vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) – gọi tắt là Số vòng quay tài sản, là một tỷ số tài chính tiêu biểu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 
Công thức:
Số vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần (ròng) ÷ Giá trị bình quân tổng tài sản
Giá trị bình quân tính bằng trung bình cộng của giá trị đầu kỳ và giá trị cuối kỳ. Doanh thu thuần tình tại thời điểm cuối kỳ. Tỷ số này cho biết mỗi đồng tài sản tạo ra cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu.

Thuật ngữ tài chính:
Số vòng quay tổng tài sản (F) = Total Asset Turnover = 総資本回転率
総資本回転期間 = 12 ÷ 総資本回転率   (12 = 12ヶ月)

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm