Sàn giao dịch việc làm thiếu bài bản

(DĐDN) Báo cáo từ Cục việc làm – Bộ LĐ- TBXH cho thấy, cả nước có 44 sàn GDVL, nhưng chỉ hơn 30 sàn hoạt động thường xuyên với tần suất 1 hoặc 2 phiên/tháng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm