S74 bán vốn tại Thủy điện Sập Việt với giá 90 tỷ

(DĐDN) – HĐQT CTCP Sông Đà 704 (HNX: S74) phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp và quyền góp vốn tại CTCP Thủy điện Sập Việt.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm