Quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên VAMC

(DĐDN) – Ngày 27/6/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-NHNN về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Công ty VAMC).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm