Quyền chọn (Option): Long Call, Long Put, Short Call, Short Put

Quyền chọn (Option) là một dạng chứng khoán phái sinh (Derivative Securities). Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).
Mua bán các quyền chọn này sẽ tạo thành 4 phương thức giao dịch:
  1. Long Call (Mua quyền chọn Mua)
  2. Long Put (Mua quyền chọn Bán)
  3. Short Call (Bán quyền chọn Mua)
  4. Short Put (Bán quyền chọn Bán)
[Image]
[Image]
Giải thích thuật ngữ:
Strike Price: Giá đã được định trước
Option premium: Phí giao dịch
Pay-off: Lợi nhuận

European Style Options (Quyền chọn kiểu Châu Âu): Chỉ được thực hiện vào ngày đáo hạn (cuối kỳ hạn).

Tài Liệu Học Kinh Tế – Chứng Khoán (miễn phí)

Tặng Tài Liệu miễn phí: “Hướng dẫn Đầu tư Chứng khoán”

American Style Options (Quyền chọn kiểu Mỹ): Được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào trước khi đáo hạn. Quyền chọn này có tính linh động hơn so với quyền chọn kiểu Châu Âu.

Take a Long Position (Thế trường vị, Thế Mua, Thế giá lên): Nắm quyền được Mua ở giá đã thỏa thuận (được mua với giá rẻ nếu dự báo trong tương lai giá hàng hóa đó sẽ tăng)

Video Học Chứng Khoán: Chọn đúng cổ = Đời Bớt Khổ

Take a Short Position (Thế đoản vị, Thế Bán, Thế giá xuống): Nắm quyền được bán với giá đã thỏa thuận (được bán giá ca nếu trong tương lai giá hàng hóa đó có giảm đi nữa)

Spread position: Bao hàm cả 2 Thế Mua và Bán ở trên.

Delta = △Premium ÷ △Price
Omega (Ω) = (Premium ÷ Price) Ratio
Sita = △Premium ÷ △Remaining Time

Tải Sách PDF miễn phí

Tặng Tài Liệu PDF – Download miễn phí

Gamma = △Delta ÷ △Price
Ro = △Premium ÷ △Interest Rate

Tham khảo thêm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy%E1%BB%81n_ch%E1%BB%8Dn
http://www.mysmp.com/options/options-risk-characteristics.html
http://www.saga.vn/view.aspx?id=8672
http://www.militarybank.com.vn/khdn/quyenchonNT_NT.aspThuật ngữ tài chính:
Omega (Ω)

▼Nếu bạn muốn trở thành Nhà đầu tư Chứng Khoán chuyên nghiệp, thì nên đăng ký sử dụng Hệ thống Tuyển Chọn Cổ Phiết Tốt, Công Cụ Định Giá Cổ Phiếu, Công cụ theo dõi người nước ngoài mua bán cổ phiếu gì, và Trọn bộ Bài giảng Hướng dẫn Đầu tư Chứng Khoán từ A-Z (Cơ bản và Chuyên sâu) tại đây:

▼Nhận xét của Học viên:

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm