Quốc hội Đức phê duyệt cứu trợ tài chính Síp

Quốc hội Đức vừa thông qua gói cứu trợ tài chính 10 tỷ euro cho Síp, trong đó khoản đóng góp của Đức sẽ không quá 3 tỷ euro.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm