Quá trình phát triển của hệ thống BHTG trên thế giới

(DĐDN) – Hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đầu tiên trên thế giới ra đời tại Mỹ vào năm 1933 sau cuộc đại khủng hoảng 1929 – 1933. Đến thập niên 80 của thế kỷ trước, nhiều nước đã thành lập tổ chức BHTG.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm