Phong tục đón Tết ở một số nước Đông Nam Á

Tết là bắt đầu một năm mới. Tại Đông Nam Á, mỗi quốc gia đều có những ngày Tết với phong tục, tập quán đặc sắc riêng với ước vọng chung là bình an, may mắn, hạnh phúc, ấm no.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm