Phát triển du lịch: Hình ảnh thôi – chưa đủ

(DĐDN- Dù VN trải qua “một năm kinh tế buồn”, nhưng khi trao đổi với DĐDN, TGĐ InterContinental Hanoi Landmark 72, ông George Koumendakos vẫn cho rằng thời điểm này chính là cơ hội để phát triển du lịch, nâng cao hình ảnh của một VN nói chung và Hà Nội nói riêng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm