Options: Vertical Bull Call Spread / Put Spread là gì ?

CFOViet.com :: Bull Spread bao gồm:
  • Vertical Bull Call Spread = Long Call (X1) + Short Call (X2)
  • Vertical Bull Put Spread = Long Put (X1) + Short Put (X2)
với giá Strike Price X1 < X2

Chiến thuật này được áp dụng khi thị trường có dấu hiệu đi ngang hoặc tiến triển chút ít.

(tiếp tục cập nhật)

Thuật ngữ tài chính:
Vertical Bull Call Spread, バーティカル・ブル・コール・スプレット
Vertical Bull Put Spread, バーティカル・ブル・プット・スプレット

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm