Ông Lý Khắc Cường được bầu làm thủ tướng Trung Quốc

Quốc hội Trung Quốc hôm nay đã bầu Phó thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường làm thủ tướng mới của nước này, thay thế ông Ôn Gia Bảo.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm