“Nóng” chuyện bình ổn

Sau những diễn biến của thị trường vàng trong năm 2012, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái khẳng định, sẽ quyết tâm thiết lập, bình ổn thị trường trong thời gian tới.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm