Nợ xấu “đẹp dần”, chưa tan nỗi lo

Sức ép trước mắt với hệ thống ngân hàng đã được giảm bớt, song bản thân lãnh đạo nhiều ngân hàng cũng không khỏi e ngại áp lực sẽ sớm quay trở lại, nếu bản chất của nợ xấu không được cải thiện.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm