Những nhà đầu tư xuất sắc khuyên gì cho 2013?

Trong giai đoạn toàn cầu tăng trưởng chậm, nỗ lực của các ngân hàng trung ương mất dần hiệu lực, những quy tắc đầu tư thông thường cũng ít nhiều thay đổi.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm