Nhu cầu đầu tư vàng ở Việt Nam sẽ giảm 25%

Theo hãng nghiên cứu GFMS thuộc Tập đoàn Thomson Reuters (Mỹ), nhu cầu đầu tư vàng ở Việt Nam năm nay có thể giảm 22% – 25% so với cùng kỳ khi Chính phủ thắt chặt quản lý vàng để bình ổn tiền đồng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm