Nhọc nhằn chuyện thu hồi công nợ

(DĐDN) – Trong khi Chính phủ vẫn đang tìm kiếm giải pháp xử lý khối nợ xấu tại các ngân hàng thì các “khổ chủ” cũng đang tìm đủ mọi cách để thu hồi công nợ.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm