NHNN sẽ tham gia thị trường vàng như thế nào?

NHNN nên thành lập công ty kinh doanh vàng trực thuộc với 100% vốn nhà nước và có đề án kinh doanh rõ ràng.Làm thế nào để không lỗ?

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm