NHNN sẽ cho tạm xuất tái nhập vàng miếng không đủ chuẩn trong tháng 2

Tới đây NHNN sẽ cấp phép để các ngân hàng tạm xuất vàng miếng thuộc các thương hiệu khác để nhập về vàng miếng theo chuẩn quốc tế nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang vàng miếng SJC.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm