NHNN sẵn sàng tham gia nhằm ổn định thị trường vàng

Theo NHNN, giá vàng trong nước giảm mạnh và co hẹp với giá thế giới sau khi siết chặt thị trường vàng miếng có 4 nguyên nhân chính, trong đó có tâm lý găm giữ đầu cơ đã giảm bớt.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm