NHNN có thể công bố kế hoạch điều tiết giá vàng trong tuần này

Những ngày đầu triển khai mạng lưới kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 24, giá vàng trong nước liên tục giảm mạnh, chênh lệch so với giá thế giới thu hẹp nhanh.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm