Nhiều ràng buộc mua bán vàng với NHNN

Các bên tham gia mua bán vàng với Ngân hàng Nhà nước phải đặt cọc và sẽ bị loại khỏi cuộc chơi nếu vi phạm chất lượng và quy định thanh toán.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm