Nhiều ngân hàng hạn chế cấp vốn cứu bất động sản

(DĐDN) Khác với chủ trương “nới lỏng” hơn cho doanh nghiệp bất động sản tiếp cận vốn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhiều nhà băng cho biết sẽ hạn chế cấp vốn kinh doanh bất động sản và chứng khoán.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm