Nhật Bản tăng ngân sách ODA trong tài khóa 2013

Nhật Bản sẽ nâng ngân sách Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của nước này trong tài khóa 2013 lên 421 tỷ yên (4,6 tỷ USD).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm