Nhật Bản bơm hơn 100 tỷ USD cứu nền kinh tế

Khoản tiền 116 tỷ USD sẽ là lực đẩy lớn giúp vực dậy nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo nếu không cải tổ thực sự, tác dụng này sẽ chỉ là ngắn hạn.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm