Nhập khẩu thép thành phẩm có xu hướng tăng

Tổng lượng nhập khẩu sắt thép của cả nước trong quý I-2013 khoảng 2,16 triệu tấn, trị giá là 1,56 tỷ USD, tăng 18,4% về lượng và tăng 5,7% về trị giá so với quý I-2012.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm