Nha Trang xây vũ trường, TTTM dưới lòng đất

Hiện nay, trên bãi biển của danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang nằm ngay trung tâm thành phố có bốn dự án lớn đã được tỉnh Khánh Hòa cấp phép, thỏa thuận lập dự án đầu tư khai thác.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm