Nhà tạo lập thị trường (Market Maker – MMs) là gì ?


Thuật ngữ tài chính: Market Maker (MMs) là gì ? ( Nhà tạo lập thị trường ), Auction オークション, Market Make マーケットメイク.

Tại sàn giao dịch, nếu tất cả cùng thống nhất quan điểm chỉ mua, hoặc chỉ bán, thì không tồn tại thị trường. Chính vì vậy, một thị trường đúng nghĩa đòi hỏi phải có cả người bán lẫn người mua, và họ được gọi là những Nhà tạo lập thị trường – Market Maker.

One comment

  1. Hay thật, càng đọc càng thấy hay và lôi cuốn, mình rất thích đọc online ebook nhất là cuốn " Nhà tạo lập thị trường". Trước đây mình thường đọc sách tại thư viện idoc.vn, mình cho các bạn biết 1 địa chỉ đọc sách khá bổ ích nhé, các bạn vào add này nè
    http://idoc.vn/sach/nha-tao-lap-thi-truong.html

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm