Người TQ mong đợi gì trong năm Tỵ

Chuẩn bị chào đón năm con rắn, người Trung Quốc đang “phấp phỏng” trông đợi những gì diễn ra năm 2013, khi hàng ngũ lãnh đạo mới dẫn dắt đất nước.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm