Ngoài ăn cá, tuổi thọ của người Nhật còn được cải thiện nhờ món rau trườпg thọ, đã được côпg nhận là siêu thực phẩm này – Ảnh 1.

Ngoài ăn cá, tuổi thọ của người Nhật còn được cải thiện nhờ món rau trườпg thọ, đã được côпg nhận là siêu thực phẩm này - Ảnh 1.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm