Ngày mai chưa bắt đầu từ ngày hôm nay

(DĐDN) – Phiên đấu thầu vàng đầu tiên của NHNN diễn ra nhanh gọn, đến mức gây tranh cãi. Nhưng nếu nhìn lại một chuỗi các sự kiện thời gian qua sẽ thấy cách ứng xử của NHNN là nhất quán và có thông điệp rõ ràng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm