Ngành và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất từ chính sách lãi suất

(DĐDN) – Về tổng thể, chính sách lãi suất sẽ tác động rất mạnh đến tất cả các ngành và doanh nghiệp theo cả hai chiều. Đặc biệt, 2 nhóm: vay nợ lớn và nhóm tiền gửi lớn sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của chính sách lãi suất.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm