Ngành sản xuất: Một giải pháp thực tế và đáng tin cậy

(DĐDN) – Tăng trưởng GDP chậm lại từ mức 5,5% trong quý IV/2012 xuống còn 4,9% trong quý I/2013 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của HSBC lại tăng trong tháng 3.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm