Ngẩng đầu làm việc là dũng kɦí, cúi đầu làm người là bản lĩnh – Ảnh 2.

Ngẩng đầu làm việc là dũng kɦí, cúi đầu làm người là bản lĩnh - Ảnh 2.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm