Ngân hàng Standard Chartered tái khai trương VPĐD tại Myanmar

(DĐDN) Ngày 5/2/2013, Ngân hàng Standard Chartered đã tái khai trương văn phòng đại diện tại Yangon. Bước đi này đã khiến Standard Chartered trở thành ngân hàng quốc tế duy nhất hoạt động trên tất cả 10 thị trường của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm