Ngân hàng “săn” khách vay vốn

Những năm trước, vào các tháng cuối năm, NH thường hạn chế cho vay vì đã hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Nhưng năm nay thì ngược lại.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm