Ngân hàng Nhà nước sẽ hủy thầu khi giá biến động mạnh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm